آزمون DNA ورزشی برای 23andme و AncestryDNA

حداکثر حجم آپلود هر فایل 50 مگابایت است
حداکثر مجاز فایل ها عبارتند از: 1
آپلود فایل


قیمت:69,00 €
  • شرح

آزمون ژنتیک ورزشی برای کاربران 23andme و AncestryDNA.

تعدادی از بخش های موجود در گزارش های Nutrigenetics، Sports یا Skin Care به نسخه ای از اطلاعات خام بستگی دارد. گزارش زیر نشان می دهد کامل ترین تنها با داده های خام 24Genetics موجود است. بقیه داده های خام، بسته به نسخه، گزارش های کمتری را ارائه می دهند.

زمان تحویل تقریبا یک هفته است.

ورزش ها

دانلود گزارش نمونه در:

ESPAÑOL ENGLISH

اطلاعات ژنتیکی ارائه شده توسط 24genetics فقط برای تحقیق، اطلاعات و استفاده آموزشی تعریف می شود. در هیچ موردی برای استفاده بالینی یا تشخیصی معتبر نیست.

DNA Internationa

×

ورود