تست Nutrigenetics

محصولات اضافی
قیمت:199,00 €
  • شرح

اگر چیزی که شما نگران آن هستید از دست دادن وزن خود یا صرفا بخواهید خود را در راه هوشمندانه تر و سالم تر تغذیه کنید، تست ژنتیک تغذیه ما یک نقطه شروع خوب است.

Nutrigennetics گزارش 3

دانلود گزارش نمونه در:

ESPAÑOL ENGLISH

از 24Genetics ما توصیه می کنیم همه مشتریان خود را به همراه تست سلامت ژنتیکی خود را با مشاوره ژنتیک مشاوره.

اطلاعات ژنتیکی ارائه شده توسط 24genetics فقط برای تحقیق، اطلاعات و استفاده آموزشی تعریف می شود. در هیچ موردی برای استفاده بالینی یا تشخیصی معتبر نیست.

پیشگام آزاد

DNA Internationa

×

ورود