آزمون Dermagenethic برای داده های خام 23andme

حداکثر حجم آپلود هر فایل 50 مگابایت است
حداکثر مجاز فایل ها عبارتند از: 1
آپلود فایل


قیمت:69,00 €
  • شرح

فایل های داده ی خود را آپلود کنید و یا آن را با ارسال نامه ی بعدی بر روی آن کلیک کنید

زمان تحویل تقریبا یک هفته است

این آزمون برای کاربران 23andme و AncestryDNA است که داده های خام خود را دارند.

عناصر منتشر شده در گزارش به نسخه داده های خام شما بستگی دارد. در گزارش دانلود در زیر میتوانید آخرین گزارش کامل را که با دادههای خام 24Genetics وارد کردید ببینید. گزارش هایی که با سایر داده های خام ساخته شده اند، تا حدودی کمتری خواهند بود.

گزارش dermagenetics

دانلود گزارش نمونه در:

ESPAÑOL ENGLISH

اطلاعات ژنتیکی ارائه شده توسط 24genetics فقط برای تحقیق، اطلاعات و استفاده آموزشی تعریف می شود. در هیچ موردی برای استفاده بالینی معتبر نیست.

DNA Internationa

×

ورود