استعداد و تست شخصیت

آزمایش پوست - آزمایش پوست
محصولات اضافی
قیمت:199,00 €
  • شرح

کشف اینکه چگونه نقشه ژنتیکی می تواند بر استعداد و شخصیت شما تأثیر بگذارد

شخصیت های مختلف افراد به وسیله بسیاری از عوامل به دست می آیند. همه چیز که برای ما اتفاق افتاده شخصیت ما را شکل داده است. علاوه بر تمام این عوامل محیطی و فرهنگی، مطالعات علمی متعدد نشان داده اند که ژنتیک نیز بر شخصیت ما تأثیر می گذارد.

در اینجا نمونه ای از گزارش ژنتیکی شخصیت و استعداد را دانلود کنید

شخصیت تست شخصیت گزارش

این آزمون برای استفاده بالینی یا تشخیصی مناسب نیست.

اجداد آزاد

DNA Internationa

×

ورود