تبلیغات ویژه: اجداد + گزارش 2

BOX-PRODUCT-24GENETICS-BLUE-RIBBON9 همه kit1
قیمت:199,00 €
تخفیف: 70,00 €
  • شرح

ارتقاء ویژه 3 x 2

این بسته شامل گزارش از اجداد و گزارش های اضافی 2 برای انتخاب بین:

سلامت

داروهای گیاهی (در ایالات متحده آمریکا موجود نیست)

ناتریژنتیک

مراقبت از پوست

ورزش

شخصیت و استعداد

در قسمت نظرات نظم که آزمون را می خواهید، به ما بگویید. اگر این یک هدیه است، نگران نباشید، در طول ثبت نام کیت شما می توانید به ما بگویید چه چیزی می خواهید.

DNA Internationa

×

ورود