ژنتیک و شما

آیا می خواهید بدانید ژنتیک چه کاری برای شما انجام می دهد؟ اطلاعات موجود در ژن های ما می توانند در بسیاری از جنبه های زندگی ما به ما کمک کنند. در اینجا چند نمونه از کاربردی که می تواند برای شما داشته باشد آورده شده است.


DNA آبی

 

 

 

 

5 دلیل برای ساختن نقشه ژنتیکی شما

   

 

خانواده ساحل 400

 

 

 

 

بیماری های ژنتیکی: آیا می توان آنها را اجتناب کرد؟

 

 

قرص آبی 400

 

 

فارماکوژنتیک: اولین قدم به سمت داروهای شخصی سازی شده است

  

کودکان تست dna

  

 

چگونه ژنتیک می تواند شما را به فرزندان سالم تر کمک کند

 

 

 

پزشکی شخصی یا داروی ژنومی چیست؟

 

آیا می خواهید بدانید نقشه ژنتیکی شما چه کاری را برای شما انجام می دهد؟ 

 

 

DNA Internationa

×

ورود