توزیع کنندگان و وابستگان

آیا شما یک مشاوره، یک کلینیک، مرکز زیبایی، یک باشگاه یا یک وب سایت موضوعی دارید، ما فرمول خوبی برای شما داریم.

ژنتیک خوب است و ما می خواهیم همه بتوانند از آن لذت ببرند.

مهم نیست که آیا شما یک ورزشکار هستید که می خواهد عملکرد خود را بهبود بخشد یا به سادگی یک فرد که بخواهد زندگی سالم داشته باشد؛ ژنتیک برای کمک به اینجا است.

اگر می خواهید بخشی از این باشد، ما را بنویسید مهم نیست که بخشی از جهان شما هستید؛ اگر یک فروشگاه ورزشی یا یک بیمارستان داشته باشید، راهی برای کار با هم پیدا خواهیم کرد.

بیایید ژنتیک را به مردم برسانیم.

تماس

 

DNA Internationa

×

ورود