راهنما فیلم ها

در اینجا چند ویدیو کمک می کنیم. ویدیو از نحوه ساخت یک نمونه DNA به ویژه مهم است. توصیه می کنیم بعد از مشاهده آن را از استخراج استخراج کنید.

نسخه کیت سالیوا

کیت یوتیوب 24 ژنتیک

 

نسخه سواب دهانی (سواب پنبه ای)

 

کیت Youtube 24genetis

نحوه سفارش آزمون و گرفتن نمونه DNA

 

اگر قبلا نمونه DNA را با سواب (Hyssop) گرفته اید، چیز بعدی این است که آن را در وب سایت ما ثبت کنید. برای ثبت نام کیت خود اینجا کلیک کنید.

DNA Internationa

×

ورود