راهنما فیلم ها

در اینجا چند ویدیو کمک می کنیم. ویدیو از نحوه ساخت یک نمونه DNA به ویژه مهم است. توصیه می کنیم بعد از مشاهده آن را از استخراج استخراج کنید.

کیت Youtube 24genetis

نحوه سفارش آزمون و گرفتن نمونه DNA

این ویدیو بسیار مهم است؛ ما به شما نشان می دهیم که چگونه DNA را در صحیح ترین روش برای اطمینان از اینکه آن آلوده نیست و ما مقدار لازم DNA را جمع آوری می کنیم.

اگر قبلا نمونه DNA را با سواب (Hyssop) گرفته اید، چیز بعدی این است که آن را در وب سایت ما ثبت کنید. برای ثبت نام کیت خود اینجا کلیک کنید.

DNA Internationa

×

ورود